050- 851 89 20

Gedempte Zuiderdiep 95
9711HD Groningen
info@schoneluchtgroningen.nl

Coronavirus slaat harder toe in regio's met veel fijnstof in de lucht, concluderen onderzoekers

Meer fijnstof meer patiënten
De studie concludeert dat er inderdaad een verband is. Als in een regio de hoeveelheid fijnstof met twintig procent toeneemt, groeit het aantal coronapatiënten met honderd procent.

Andreé doet onderzoek voor de Wereldbank. Deze organisatie probeert bij internationale crises snel informatie te verzamelen en te verspreiden. De bedoeling is om autoriteiten in de hele wereld snel informatie te geven om de crisis te lijf te gaan. Daarbij gaat het vooral om landen in de Derde Wereld die er moeite mee hebben om goed onderzoek te doen.

Een groot probleem
Andrée: ‘In veel Derde Wereldlanden is luchtverontreiniging een groot probleem. Vandaar dat ik wilde onderzoeken of die verontreiniging invloed had op het aantal coronapatiënten.”

Hij bestudeerde de situatie in Nederland omdat hier per regio betrouwbare informatie beschikbaar is over fijnstof én over de verspreiding van het coronavirus. In zijn studie legt hij precies uit hoe hij andere factoren heeft uitgesloten om aan het eind te concluderen dat er een ‘robuust verband’ is tussen fijnstof en het aantal coronapatiënten.

Intensieve veehouderij
Bo Andrée zegt zelf dat hij niets wist over de discussie die nu in Brabant loopt over het mogelijke verband tussen Q-koorts, corona, fijnstof en de stallen van de intensieve veehouderij. De studie concludeert dat er een verband is tussen het aantal coronapatiënten en fijnstof. Hóe dat verband precies tot stand komt, heeft Andrée niet uitgezocht.

Naar het verband tussen fijnstof en corona zijn meer studies gedaan. Het RIVM denkt op dit moment na over een grootschalig onderzoek naar dit verband.