Luchtvervuiling door houtkachels

Er komen landelijk op jaarbasis veel klachten binnen bij de milieudiensten over stank en fijnstof uitstoot door houtkachels en allesbranders. Klachten als “ik kan mijn huis niet ventileren”, “kan de was niet buiten drogen”, etc., allemaal als gevolg van de uitstoot van houtkachels of allesbranders. Dan nog maar te zwijgen over de groep mensen die al problemen hebben met de luchtwegen. 

Wist u dat fijnstof in de bloedbaan wordt opgenomen en daardoor de kans op kanker aanzienlijk vergroot! Dat wilt U toch niet op Uw geweten hebben! Ook is houtrook vele malen giftiger dan tabaksrook en roetdeeltjes dragen bij aan de opwarming van aarde!

Mensen met problemen aan luchtwegen ondervinden veel hinder van de uitstoot van houtkachels c.q. allesbranders. Met name astmapatiënten zijn zwaar de dupe. 

Amerikaanse wetenschappers hebben een tweetal onderzoeken uitgevoerd waarvan zij flink zijn geschrokken. Het eerste onderzoek heeft bewezen dat fijnstofuitstoot kan leiden tot een grotere kans op een beroerte en geheugenverlies. Men kwam tot de conclusie dat men vaker een beroerte kreeg na een piek in de luchtvervuiling. De kans daarop steeg zelfs met 34% in de 24uur na de piek van de luchtvervuiling. De oorzaak moet gezocht worden in het gegeven dat het lichaam door de luchtvervuiling slechter in staat is om de bloeddruk op peil te houden en dat ka weer leiden tot een beroerte.

Uit het tweede onderzoek kwam naar voren dat de luchtvervuiling van invloed is op een snellere veroudering van de hersens, het geheugen en denkvermogen verslechterde aanzienlijk. Schonere lucht kan een positieve bijdragen leveren tot een aanzienlijke vermindering van dementie.

Effecten op Gezondheid

Er is in 2006 een literatuuronderzoek van medische onderzoeken verschenen, in de US, naar de effecten van houtrook op de ademhalingsorganen en longfuncties. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat fijn stof, ontstaan door houtverbranding, minstens even schadelijk is als ander schadelijk fijn stof.

Dit onderzoek wijst op aantasting door houtrook van de luchtpijp; de cellen aan de binnenkant van de luchtpijp kunnen worden beschadigd. Minuscule deeltjes dringen de longblaasjes binnen en komen zo in de bloedbaan terecht. Verlaging van de weerstand in de longen tegen ontstekingen is geconstateerd. In hetzelfde onderzoek wordt beschreven dat organische extracten van fijn stof uit de omringende lucht die veel houtrook bevat, 30 maal sterker zijn voor het veroorzaken van een tumor in de huid van muizen dan gecondenseerde sigarettenrook. In 2008 werd in een on-line publicatie van het wetenschappelijk tijdschrift voor cardiologen(Circulation, augustus 2008) een onderzoek, door Harvard University, beschreven naar het effect van fijn stof op hartpatiënten. Er wordt een onmiddellijk effect geconstateerd in de cardiogrammen, voordat de patiënten zelf klachten hadden. Niet eerder werd een dergelijk direct effect geconstateerd. 

Volgens het RIVM zijn gezondheidsklachten en (geur)hinder veroorzaakt door houtkachels. Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.

Link naar het oorspronkelijke artikel:  https://dute.home.xs4all.nl/smog.html

Link naar het oorspronkelijke artikel: https://www.rivm.nl/stookalert